TS-Shipping logo

imca logo

fpal logo sellihca logo

Ohutuse-, tervishoiu-, keskkonnakaitse- ja kvaliteedijuhtimise süsteem

Meie sertifikaadid

Selleks et toetada meie pühendumust olla avamere mereteenuste kvaliteetpakkuja, kavandasime ja juurutasime  ettevõttes oma  ohutuse-, kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi. 

Me oleme alati pühendunud:

  • Asjakohaste õigusaktide – nii siseriiklike kui rahvusvaheliste  merereeglite ja – tavade, IMO määruste, avameretööstuse ja teiste merendustandardite, samuti meie klientide suuniste ja kõigi meie tööalase tegevuse suhtes kohaldatavate nõuete täitmisele nii maismaal kui ka avamerel;
  • kõikide riskide ja võimaluste hindamisele;  
  • asjakohaste  kaitse- ja leevendusmeetmete kasutamisele;
  • oma töötajate tervise ja heaolu jälgimisele, et vältida kutsehaigusi;
  • oma töötajate koolitamisele, arendamisele ja abistamisele , et nad töötaksid ohutult ja kvaliteetselt

Meie juhtimissüsteem on sertifitseeritud järgmiste standardite kohaselt:

ISO 9001:2015 –  kvaliteedijuhtimissüsteem;

ISO 14001:2015 –  keskkonnajuhtimissüsteem;

ISO 45001:2018 –  töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem;

ISM koodeks  – Eesi Vabariigi poolt väljastatud reederi vastavustunnistus (Document of Compliance)  .

Oleme järgmiste  organisatsioonide ja ühenduste liikmed:

Rahvusvaheline Mereettevõtjate Assotsiatsioon (IMCA) – merendusdivisjoni liige;

Balti ja Rahvusvaheline Merendusnõukogu (BIMCO);

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon (EWPA);

Sellihca  –  registreeritud tarnija;

Achilles FPAL – kinnitatud tarnija

DECOM North Sea – liige

Meie kvaliteedijuhtimise sertifikatisoon ja liikmelisus