TS-Shipping logo

imca logo

fpal logo sellihca logo

Konkursid

TS Shipping OÜ kuulutab välja konkursi „ Meretuuleparkide hoolduslaeva ehituslepingu sõlmimiseks vajalik tehniline dokumentatsioon“.

 

Konkursi esemeks on lepingu  sõlmimine meretuuleparkide hoolduslaeva ehituslepingu sõlmimiseks vajaliku tehnilise dokumentatsiooni koostamiseks vastavalt konkursidokumentides ja selle lisades toodud tingimustele ja spetsifikatsioonile.

Konkursile registreerumiseks peab huvitatud isik (isik, kellel on huvi ja mõistlik perspektiiv konkursil osalemiseks) esitama TS Shipping OÜ-le e-posti competition@ts-shipping.com teel konkursiteates toodud dokumendid hiljemalt 01. novembriks 2023. a kell 16.00, kellaaeg vastavalt Ida-Euroopa ajavööndile (GMT +2). Registreerimisetähtaega ületavaid taotlusi ei arvestata.

Pakkumuse dokumentatsioon tuleb esitada e-posti aadressile competition@ts-shipping.com ning see peab olema e-posti teel Tellijani jõudnud hiljemalt 08. novembril 2023. a kell 16:00 (pakkumuste esitamise tähtpäev), kellaaeg vastavalt Ida-Euroopa ajavööndile (GMT +2). Tähtaega ületavalt esitatud Pakkumusi ei arvestata.

 

Konkursiteade koos lisadega: