TS-Shipping logo

imca logo

fpal logo sellihca logo

Eetika

Ootame kõigilt TS Shipping töötajatelt, esindajatelt ja koostööpartneritelt käitumist, mis on kooskõlas kõrgete eetikanormide, äritegevuse aususe ja õigluse põhimõtetega ning õigusaktidega. Olulisemad eetilised põhimõtted on kirjeldatud Tallinna Sadama kontserni eetikakoodeksis.

 

Julgustame nii töötajaid kui ka kolmandaid osapooli teada andma Tallinna Sadama kontserni ettevõtetes tööalase tegevusega seotud mistahes väärkäitumisest, et saaksime aegsasti ennetada, avastada ja lahendada nendest tulenevaid probleeme ning minimeerida võimalikke kahjusid nii ettevõttele kui ka kolmandatele osapooltele.
Vt: väärkäitumisest teavitamise kord.

 

Väärkäitumisest palume teada anda vastava teavituskanali kaudu, kus palume selleks täita teavitamist abistav ankeet. Töötajatel on võimalus väärkäitumisest teada anda lisaks välisele teavituskanalile ka muude organisatsioonisiseste kanalite kaudu.