TS-Shipping logo

imca logo

fpal logo sellihca logo

Jäämurdetööd

Jääolud Soome lahel on erinevad aastate lõikes. Et tagada aastaringne laevade pääs riigi sadamatesse ja seega kaubavahetuse toimimine, tuleb kaubalaevu rasketes talveoludes eskortida sadamatesse ja sealt välja.

Jäämurdjaga Botnica osutame ka muid laevaliikluse korraldamisega seotud teenuseid vastavalt riigiorganite juhistele.

Talvisel jäämurdehooajal töötab laev vastavalt Eesti Veeteede Ametiga sõlmitud lepingule.

Teenendame Muuga sadamat, Tallinna ja Kopli lahe sadamaid, Paldiski Lõunasadamat, Kunda ja Sillamäe sadamaid.