TS-Shipping logo

imca logo

fpal logo sellihca logo

Konkursid

Konkursside korraldamisel lähtub TS Shipping järgmistest põhimõtetest:

  • Pakkumuse parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhe.
  • Ettevõtte läbipaistvus ja kontrollitavus.
  • Huvitatud isikute võrdne kohtlemine.
  • Olemasoleva konkurentsi efektiivne ärakasutamine.
  • Konkurentsi kahjustava huvide konflikti võimalik vältimine.
  • Keskkonnasäästlik mõtteviis.